Zásady předkládání nevyžádaných nápadů společnosti Honda

Listopad 2022

Nápady, návrhy a podněty veřejnosti pro společnost Honda

Veřejnost někdy předkládá společnosti Honda nápady, návrhy a podněty týkající se technologií, designu, názvů a mnoha dalších oblastí souvisejících s výrobními a obchodními činnostmi společnosti Honda. Všichni ve společnosti Honda jsme vděční za vaše očekávání a zájem o značku Honda.

Společnost Honda však provozuje nezávislý výzkum a vývoj a související obchodní aktivity v rozsáhlých oborech a oblastech, proto existuje možnost, že všechny vaše nápady, návrhy a podněty nebo jejich část mohou být shodné s původně vytvořenými nezveřejněnými nápady (duševním vlastnictvím) společnosti Honda, případně jim podobné.

Vzhledem k těmto obchodním podmínkám společnosti Honda má společnost zásady, které zabraňují jakýmkoli nedorozuměním nebo sporům mezi navrhovatelem a společností Honda. V reakci na nápady, návrhy a podněty, které jí zaslala veřejnost, podniká společnost Honda následující kroky.

Společnost Honda zpravidla nepřijímá žádné nápady, návrhy a podněty od osob mimo společnost Honda.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud navzdory zásadám společnosti Honda přesto předložíte společnosti Honda jakékoli nápady, návrhy nebo podněty, společnost Honda chápe, že jste před jejich předložením souhlasili s následujícími podmínkami.

  • Společnost Honda nezaručuje, že obsah vašich příspěvků bude společností Honda přezkoumán nebo vyhodnocen.
  •  Společnost Honda není povinna na vaše příspěvky reagovat.
  •  Společnost Honda není zodpovědná za jakoukoli odpovědnost, ztrátu nebo škodu, včetně peněžní náhrady, v případě, že jakékoli produkty nebo služby společnosti Honda jsou zcela nebo částečně totožné s obsahem vašich příspěvků, případně jim podobné.
  • Společnost Honda není povinna zachovávat důvěrnost obsahu vašich příspěvků.
  • Společnost Honda není povinna vracet žádné materiály související s obsahem vašich příspěvků.

Pokud si i po přečtení výše uvedených zásad společnosti Honda přejete předložit své nápady, návrhy a podněty, můžete je zaslat na následující adresu pod podmínkou, že jste souhlasili s tím, že se zásady společnosti Honda vztahují na všechny vaše příspěvky.

Intellectual Property Division,

Honda Motor Europe Ltd.

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Velká Británie