Svolávací akce týkající se vyvíječe plynu airbagů

Celosvětová svolávací akce ohledně vyvíječe plynu airbagů se týká řady výrobců automobilů a tvoří velké bezpečnostní riziko. Chcete-li získat další informace a ověřit si, zda se tato záležitost vztahuje na vaše vozidlo, přejděte níže.

Podnikněte následující

Nebezpečí pro vás i vaše spolucestující

Pokud se v případě nárazu aktivuje airbag, může vyvíječ plynu v airbagu vytvořit při vznícení příliš vysoký vnitřní tlak. V důsledku toho může dojít k roztržení pouzdra vyvíječe plynu a do vozidla mohou přes airbag vniknout kovové úlomky.

To může způsobit vážné zranění, v krajním případě smrt.

Co je třeba udělat

Ověřte si, zda se tento problém týká vašeho vozidla. Pokud tomu tak je, neprodleně kontaktujte svého dealera Honda, aby vám příslušné součásti zdarma vyměnil.

Kroky společnosti Honda

Jakmile přistavíte vozidlo do dealerství, bude do modulu airbagu namontován upravený vyvíječ plynu. Práce zabere přibližně 1 hodinu a bude provedena zdarma.

Náš závazek

Úzce spolupracujeme s příslušnými úřady a snažíme se upozornit všechny majitele dotčených vozidel. V této spolupráci hodláme nadále pokračovat.

Dopis s oznámením doporučuje kroky, které by majitelé vozů měli podniknout. Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky, kontaktujte místního dealera Honda.

Výměna dílů a dostupnost

Ve spolupráci s našimi dodavateli a sítí dealerů budeme i nadále dbát na zajištění dostupnosti dílů pro opravu vašeho vozidla.