Pokročilé bezpečnostní standardy

Systém Honda SENSING je nyní standardem pro modely Honda CR-V a Civic. Jedná se o soubor vyspělých technologických funkcí pro asistenci při řízení, který se stará o bezpečnost vás a vašich spolucestujících. 

Rolovat

Informace ze snímačů

Systém pro zmírnění rizika vyjetí z komunikace a systém rozpoznávání dopravních značek

Kamera instalovaná na čelním skle sleduje, zda vozidlo nesjíždí z vozovky, a využívá elektrický posilovač řízení k aplikování mírných zásahů do řízení pro udržení vozidla v jízdním pruhu. Za určitých podmínek může rovněž aktivovat brzdy. Systém rozpoznávání dopravních značek identifikuje dopravní značky a tyto informace vám předává prostřednictvím vizuálního zobrazení. 

Jezděte bezpečně

Systém pro udržování vozidla v jízdním pruhu a systém pro zmírnění následků nehody

Systém pro udržování vozidla v jízdním pruhu omezuje potřebu korekcí směru jízdy a usnadňuje řízení při jízdě po dálnici, čímž snižuje vaši únavu. Hrozí-li nebezpečí srážky s vozidlem nebo chodcem, systém pro zmírnění následků nehody vás upozorní a zároveň sníží rychlost, což pomáhá minimalizovat následky případného nárazu. 

Cestujte s jistotou

Kontrolka adaptivního tempomatu s asistentem pro jízdu v kolonách a inteligentního adaptivního tempomatu

Oba systémy udržují nastavenou stálou rychlost a bezpečnou vzdálenost od vozidla před vámi. Pokud se detekované vozidlo před vámi zastaví, vaše Honda díky asistentovi pro jízdu v kolonách taktéž zpomalí a zastaví, aniž byste museli sešlápnout brzdový pedál. V jízdě následně můžete pokračovat jednoduše stisknutím tlačítka na volantu. Pokud se vozidlo jedoucí v sousedním pruhu chystá zařadit před vás, vaše Honda díky inteligentnímu adaptivnímu tempomatu tuto situaci předpoví a včas automaticky přizpůsobí rychlost. Jakmile nebezpečí pomine, vaše vozidlo znovu zrychlí na nastavenou rychlost. 

Šestý smysl

Asistence při couvání z parkovacího místa a detekce objektů v mrtvém úhlu

Radarové snímače asistenta při couvání z parkovacího místa umístěné v zadních rozích vozidla vás varují před přibližujícími se vozidly při couvání z parkovacího místa. Detekce objektů v mrtvém úhlu využívá radarovou technologii k automatické detekci vozidel v mrtvém úhlu a upozorní vás pomocí varovného symbolu v zrcátku dveří (dostupné pouze u některých modelů).